Ιατρικές Υπηρεσίες
Στοιχεία επικοινωνίας

Κ.Θεοδώρου 8
25100 Αίγιο
Τηλ : 26910 23330
Fax : 26910 26817
Mail : info@aigiogyn.gr

Ενδοκρινολογία & Αναπαραγωγή

 

 

 • Διερεύνηση και θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού

 

 • Λαπαροενδοσκοπική  Χειρουργική υπογόνιμου ζευγαριού

 

 • Διερεύνηση καθ’έξιν αποβολών

 

 • Εκτίμηση ορμονολογικού profile ασθενούς

 

 • Διάγνωση και θεραπεία Πολυκυστικών Ωοθηκών

 

 • Διάγνωση και αντιμετώπιση Ενδομητρίωσης

 

 • Διάγνωση και θεραπεία Δασυτριχισμού και Ακμής

 

 • Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση διαταραχών εμμήνου ρύσεως

 

 • Επιλογή εξατομικευμένης μεθόδου αντισύλληψης

 

 • Αντιμετώπιση συμπτωμάτων Εμμηνόπαυσης

 

 • Πρόληψη Οστεοπόρωσης