Ιατρικές Υπηρεσίες
Στοιχεία επικοινωνίας

Κ.Θεοδώρου 8
25100 Αίγιο
Τηλ : 26910 23330
Fax : 26910 26817
Mail : info@aigiogyn.gr

Μαιευτική

 

  • Προγεννητικός σχεδιασμός εγκυμοσύνης

 

  • Παρακολούθηση εγκυμοσύνης\

 

  • Υπερηχογράφημα 3D / 4D

 

  • Τοκετός

 

  • Παρακολούθηση λοχείας και θηλασμού

 

  • Παθολογία κύησης